فعالیت‌های نوآورانه آموزشی در سطوح دانشگاهی و کشوری ارزیابی می‌شوند: وزارت بهداشت و درمان

وزارت بهداشت و درمان

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ بند ۶ ماده ۲ آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی به فعالیت‌های دانش پژوهی از جمله فعالیت‌های اثرگذار اختصاص دارد.

بر اساس شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با راه اندازی سامانه ملی فعالیت‌های نوآورانه آموزشی این فعالیت‌ها را در دو سطح دانشگاهی و کشوری هدایت، ارزیابی، شناسایی و منتشر می‌کند.

سامانه ملی فعالیت‌های نوآورانه آموزشی، فعالیت‌های نوآورانه آموزشی را در دو سطح دانشگاهی و کشوری هدایت، ارزیابی و شناسایی و منتشر می‌کند.

از جمله قابلیت‌های سامانه می‌توان به «ثبت، هدایت و ارزشیابی فرایند‌های نوآورانه، دانشورانه و دانش پژوهی آموزشی»، «ذخیره، آرشیو، انتشار و به اشتراک گذاری منابع آموزشی ارزشیابی شده در سطح دانشگاهی و ملی» و «قابلیت جستجو و بازیافت و دسترسی به منابع آموزشی در سطح دانشگاهی و ملی» اشاره کرد.

فعالیت دانشورانه آموزشی به فعالیتی گفته می‌شود که فرایند آموزشی نوآورانه‌ای است که دارای اهداف شفاف، متدولوژی مشخص، مبتنی بر شواهد موجود (آماده سازی مناسب) و دارای نتایج مشخص است.

همچنین فعالیت دانش پژوهی آموزشی به فعالیتی گفته می‌شود که علاوه بر ۴ معیاری که در فعالیت دانشورانه برشمرده شد، به نحو مناسبی منتشر شده و در معرض نقد دیگران قرار گرفته باشد.

مرجع اصلی تأیید کننده فعالیت‌های دانش پژوهی آموزشی در کشور، کمیته کشوری ارزیابی فعالیت‌های دانشورانه و دانش پژوهی آموزش علوم پزشکی است که در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان تشکیل می‌شود.

محاسبه امتیازات بند ۶ ماده دو آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی علوم پزشکی به این شیوه است که حداکثر امتیاز ذکر شده در هر یک از بند‌های شش گانه مندرج در این بند معرف امتیاز فرایند‌های دانشورانه یا دانش پژوهی آموزشی (قابل انتقال به ماده سه) در سطح کشوری است.

چنانچه فعالیتی تمام معیار‌های کلاسیک را داشته باشد، امتیاز آن می‌تواند در ماده ۳ (حداکثر تا ۵۰ درصد امتیاز لازم اعم از شرطی و غیرشرطی) لحاظ شود.

حداکثر امتیاز فعالیت‌های مندرج در بند شش ماده ۲ آئین نامه ارتقا برحسب سطح نوآوری در جدول آئین نامه درج شده است.

مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف هستند برنامه‌های مشخصی برای توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های نوآورانه داشته باشند که به این منظور لازم است معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زمینه و بستر مناسب برای انجام این گونه فعالیت‌ها، و راهکار‌هایی را جهت حمایت و رفع موانع موجود در سطوح مختلف مصوب و اجرای آن‌ها را از طریق مرکز مطالعات دانشگاه پیگیری کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *