پژوهشگاه دانش‌های بنیادی; اولین پژوهشگاه‌های بیوانفورماتیک ایران: دکتر چنگیز اصلاحچی

دکتر چنگیز اصلاحچی، دبیر اجرایی نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران میگوید: بيوانفورماتیک یک دانش بین رشته‌ای نوین است.  جايي که همکاري علوم کامپیوتر، ریاضیات، ژنتیک، شیمی،…