ویژه تحصیل در پاکستان

پاکستان : مقصد تحصیل من

نکات برجسته علت تحصیل در دانشگاه های پاکستان مهد قدیمی ترین دانشگاه جهان (دانشگاه جولیان: ) بهره مندی از فضای آکادمیک بیش از 25 دانشگاه بین المللی (مورد تایید وزارت علوم و بهداشت) دارنده بالاترین رتبه در رشد تولیدات علمی در سطح جهان (بر اساس گزارش مجله نیچر) زندگی دانشجویی ارزان و با کیفیت در […]

Scroll to top