ارائه برنامه بورس تحصیلی HEC-CRBC در سال 2018، گامی دیگر در اجرای موفقیت آمیز برنامه کریدور اقتصادی چین پاکستان

شرکت جاده و پل چین (CRBC)، یکی از چهار شرکت بزرگ دولتی در چین است که پیشگام بازار بین المللی ساخت و ساز؛ عمدتا جاده ها، پل ها، بنادر، راه آهن، فرودگاه ها، تونل ها و غیره می باشد که به طور کامل کمک هزینه دانشجویان پاکستانی را برای تحصیل در مقطع کارشناسی...