افتتاحیه کرسی یونسکو در ترویج علم : گاهی در ایجاد شبکه‌ای از کنشگران اصلی ترویج علم اعم از افراد و نهادهای فعال در این حوزه

مراسم افتتاحیه کرسی یونسکو در ترویج علم روز دوشنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می‌شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، " کرسی یونسکو در ترویج علم " در...