بنیان گذاران پاکستانی بنیاد جهانی آموزش در میان فاینالیست های MIT

یک سازمان غیر انتفاعی با عنوان بنیاد جهانی آموزش (TTWF) برای فاینال نهایی چالش حل مسئله موسسه فناوری ماساچوست (MIT) انتخاب شد. پروژه آنها این سازمان با عنوان تقویت سواد و عدد شناسی (ELAN) ، بر بهبود نتایج آموزش در کشورهای در حال توسعه متمرکز است. تیم بنیاد...