12 عدد پارک های فناوری و اطلاعات در پاکستان که با استقرارحدود 80 شرکت خصوصی و چندملیتی ICT برای توسعه صادرات بیش از 5 ملیارد دلار

راه اندازی پارک فناوری و اطلاعات در پاکستان نمادی از سرمایه گذاری متمرکز این کشور در حوزه های تخصصی علم و فناوری می باشد. جالب است بدانید در پاکستان هر شهر به یک صنعت و مهارت خاص به عنوان مثال شهر پارچه، یا شهر صنایع الکترونیک، شهر صنایع ورزشی و …...