کشور همسایه پاکستان پارک های فناوری اطلاعات در تمامی شهر های مهم پاکستان توسعه میدهد

دولت خیبرپختونخوا قصد دارد پارک های فناوری اطلاعات را با هدف اصلی ترسیم کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایجاد فرصت های شغلی و کمک به اقتصاد کشور ایجاد کند. در رستای این هدف دولت خیبرپختونخوا در نظر دارد دو پارک IIT را در پیشاور و...