راه اندازی مجهزترین پارک بیوتکنولوژی پاکستان

فواد چوداری، وزیر فدرال علوم و فناوری در پاکستان از راه اندازی پارک بیوتکنولوژی پاکستان به عنوان یک پارک پیشرفته و مجهز به آخرین فناوری های روز در حوزه بیوتکنولوژی خبر داد. پارک تخصصی بیوتکنولوژی با همکاری پاکستان با امارات متحده عربی و...