همه مؤسسات آموزشی پاکستان در هفته اول سپتامبر بازگشایی می شوند

مؤسسات آموزشی پاکستان از مارچ به دنبال شیوع بیماری همه گیر Covid-19 بسته شده اند. وزراي آموزش ایالت روز چهارشنبه موافقت كردند كه در هفته اول سپتامبر مجدداً تمام مؤسسات آموزشی پاکستان را بازگشايي كنند. این تصمیم در یک کنفرانس میان وزیران آموزش بین...