توسعه روابط دفاعی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی به تقویت روابط میان نخبگان وابسته است: علی اکبر ولایتی

تهران-ایرنا- علی اکبر ولایتی در دیدار با محمد ماهر قباقیبی معاون وزیر علوم سوریه و رئیس دانشگاه دمشق و هیات همراه بر توسعه همکار ی های علمی و دانشگاهی تاکید کرد. به گزارش سه شنبه ایرنا، علی اکبر ولایتی در این دیدار گفت: رابطه سیاسی، اقتصادی ، دفاعی و...