مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور همایش علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی برگزار میکند

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری دانشگاه الزهرا (س) و با مشارکت بخش خصوصی و دولتی، کنفرانس ملی علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی را ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹ به‌صورت مجازی برگزار می‌کند. به گزارش پایگاه خبری وزارت علوم: دانشگاه الزهرا (س) میزبان اولین...