راه اندازی چندین منطقه تجاری و فناوری اختصاصی در پاکستان

چودری فئواد حسین، وزیر فدرال علم و فناوری، از تأسیس منطقه اقتصادی بیوتکنولوژی در پاکستان خبر داد  وزیر گفت که منطقه اقتصادی بیوتکنولوژی ما جز بزرگترین مجموعه ها در  جنوب آسیا خواهد بود. وی پس از مراسم افتتاحیه پارک ملی علم و فناوری که در...