تبدیل منطقه آزاد جامو و کشمیر به یک دره سیلیکون و مرکز فناوری اطلاعات

مسعود خان رئیس منطقه آزاد کشمیر و رئیس دانشگاه علم و صنعت میرپور، اعلام نمود که منطقه آزاد جامو و کشمیر را می توان به یک دره سیلیکون و مرکز فناوری اطلاعات تبدیل کرد تا بتواند نیازهای روزافزون اقتصاد پاکستان را برآورده سازد. مسعود خان همچنین اظهار...