صادرات محصولات شرکت دانش‌بنیان پارک علم و فناوری البرز در زمینه مقابله با آفات گیاهان

صادرات فرومون‌های جلب کننده آفات، تولیدشده توسط محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری البرز، به کشورهای منطقه آغاز شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پارک علم و فناوری البرز، رسول رمضانی مدیرعامل یکی از...