راه‌اندازی مرکز رشد کارآفرینی روستایی: تبدیل روستای بهانگر خراسان رضوی به روستای کارآفرین استان

توافق‌نامه سه‌جانبه ایجاد و راه‌اندازی مرکز رشد کارآفرینی روستایی در روستای بهانگر میان پارک علم و فناوری خراسان رضوی، دانشگاه حکیم سبزواری و بنیاد غیردولتی حامی ارزش‌آفرینان به امضا رسید. به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از...