مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی (CRiMM) در دانشگاه لاهور

در طی سه دهه گذشته، کاربرد رشته زیست شناسی مولکولی و سلولی و پزشکی مولکولی به طرز قابل توجهی گسترش یافته است. به همین منظور مطابق با سیاست دانشگاه لاهور برای توسعه نیروی متخصص انسانی باکیفیت در بخش های نوظهور علوم زیست پزشکی، مرکز تحقیقات پزشکی...