اولین مدرسه نوآوری ایران با هدف توسعه آموزش نوآوری و کارآفرینی کشور راه اندازی شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پارک علم و فناوری یزد، اولین مدرسه نوآوری ایران در شروع به عنوان مکمل سیستم آموزشی دوره متوسطه در قالب دوره های پروژه محور و کاربردی با سرفصل‌های مختلف توسط مرکز نواوری پارک علم و فناوری یزد طراحی...