دیدار مشاور وزیر ارشد خیبرپختوخوا در حوزه علم, تکنولوژی و IT با نماینده فیسبوک

در دیدار مشاور وزیر ارشد خیبرپختوخوا در حوزه علم, تکنولوژی و  IT با نماینده فیسبوک، خیبرپختوخوا به فیسبوک پیشنهاد افتتاح اولین دفتر پاکستانی خود را در ایالت می دهد. فیسبوک پیشنهاد کرده است که آغازگر چندین پروژه در پاکستان باشد؛ این در حالی است که...

کشور همسایه پاکستان پارک های فناوری اطلاعات در تمامی شهر های مهم پاکستان توسعه میدهد

دولت خیبرپختونخوا قصد دارد پارک های فناوری اطلاعات را با هدف اصلی ترسیم کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایجاد فرصت های شغلی و کمک به اقتصاد کشور ایجاد کند. در رستای این هدف دولت خیبرپختونخوا در نظر دارد دو پارک IIT را در پیشاور و...