مدال برونز در مسابقه بین‌المللی طراحی باغ هوشمند مسکو ۲۰۲۰ برای دانشجویان دانشگاه تهران

طرح ارائه شده توسط دانشجویان مهندسی فضای سبز دانشگاه تهران در مسابقه بین‌المللی طراحی باغ هوشمند مسکو ۲۰۲۰، رتبه سوم و جایزه ویژه این دوره از مسابقات را کسب کرد. به نقل از دانشگاه تهران، تیم مهندس داوود وفاداری و مهندس عظیمه رمضانی دانشجویان...