طرح جدید شهرسازی هوشمند در پاکستان برای پایتخت و کلان شهر های کشور

نیاز فوری برای استفاده از فن آوری های جدید برای شهرداری های شهرستان ها برای مدیریت بهتر مراکز شهری وجود دارد و پاکستان طرح جدید شهرسازی هوشمند در پاکستان را برای کلان شهر های کشور اجرایی کرد. مفهوم نسبتا جدید “شهر هوشمند” در قلمرو توسعه شهرک...