قرقیزستان در مسیر بهره گیری از جدید ترین برنامه درسی پاکستان

قرقیزستان از جدید ترین برنامه درسی پاکستان در ارتقای سیستم تحصیلی خود استفاده خواهد کرد. این خبر توسط المازبک بیشنالیو, وزیر علوم و تحصیلات قرقیزستان, طی ملاقات او به همراه هیئتی با شفقت محمود, وزیر فدرال تحصیلات و آموزش عالی, در روز سه شنبه بیان شد....

همه مؤسسات آموزشی پاکستان در هفته اول سپتامبر بازگشایی می شوند

مؤسسات آموزشی پاکستان از مارچ به دنبال شیوع بیماری همه گیر Covid-19 بسته شده اند. وزراي آموزش ایالت روز چهارشنبه موافقت كردند كه در هفته اول سپتامبر مجدداً تمام مؤسسات آموزشی پاکستان را بازگشايي كنند. این تصمیم در یک کنفرانس میان وزیران آموزش بین...