توزیع دوقله‌ای از برآمدگی‌ها و فرورفتگی‌ها الگو شباهت مریخ با زمینِ هستند: پژوهش های ویژه استاد دانشگاه تهران

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه تهران، نتایج مطالعات دکتر عباس علی صابری، دانشیار دانشکده فیزیک پردیس علوم دانشگاه تهران، مبنی بر شواهدی از یک اقیانوس عظیم بر روی مریخ که در مجله معتبر The Astrophysical Journal Letters منتشر شده است،...