کودک پاکستانی دارای رکورد جهانی امتحان سطح O سیستم آموزش و پرورش کمبریج

قمر مونیر اکبر، کودک نابغه 8 ساله پاکستانی و یکی از ساکنان Chenab، موفق شد علی رغم سن کم خود در  امتحان سطح O سیستم آموزش و پرورش کمبریج در بخش شیمی به نمره A* و رکورد جهانی این سطح دست یابد. قمر مونیر اکبر پیش از این نیز در کارنامه درخشان خود، شش رکورد...