دانشگاه قائد اعظم پاکستان، الگوی دیجیتالی سازی علوم دانشگاه MIT را دنبال می کند

به منظور مقابله با شرایط پیش بینی نشده ناشی از کرونا ویروس، دانشگاه قائد اعظم پاکستان به سمت الگوی الگوی دیجیتالی سازی علوم دانشگاه MITحرکت می کند. بیماری همه گیر Covid-19 مطمئناً اثر چشمگیری در آموزش در سراسر جهان داشته است. دکتر محمد علی رئیس دانشگاه...