طراحی و ساخت تراشه مغزی در انسان توسط دکتر نوید سید دانشمند پاکستانی

به لطف تلاش یک دانشمند پاکستانی دکتر نوید سید به زودی بیماری های مغزی قابل درمان خواهد بود و بخش های از دست رفته می تواند توسط ایمپلنت یک تراشه نیمه هادی در مغز شما بازیابی شود. پس از دو دهه طراحی، آزمایش، طراحی مجدد و مشاهدات، دو طرفه، تراشه مغزی...