سامانه پذیرش دانشجویان بین المللی در دانشگاه تبریز برای سال 1399

به نقل از دانشگاه تبریز، دکتر محمدی رئیس اداره دانشجویان غیرایرانی دانشگاه تبریز گفت: سامانه پذیرش دانشجویان بین المللی دانشگاه تبریز به چهار زبان فارسی، انگلیسی، عربی و ترکی استانبولی راه اندازی شده است. این سامانه جهت سهولت پذیرش و ثبت نام...