دستگاه آکوستیک امیشن توسط کارآفرینان و محقیقین ایرانی طراحی و ساخته شد

دستگاه آکوستیک امیشنیک توسط محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه تفرش طراحی و ساخته شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه تفرش، دکتر ابراهیم شریفی مدیر مرکز رشد دانشگاه تفرش در این خصوص اظهار داشت:...