اعطا گواهینامه معتبر مایکروسافت به دوقلوهای 10 ساله پاکستانی

خواهران دوقلوی پاکستانی در سن 10 سالگی در میان افراد حرفه ای دارنده گواهی پلت فرم Power مایکروسافت قرار گرفته اند. زارا خان و زنوبیا خان در زمره جوانترین افراد دارای این اعتبار حرفه ای معتبر از سوی مایکروسافت و همچنین جوانترین جفت دوقلو در جهان هستند...