دانشگاه آزاد جامو و کشمیر: آرامش و تحصیل در کنار هم

دانشگاه آزاد جامو و کشمیر بخش بزرگی از دانشگاه های دولتی است که در سال 1980 تاسیس شده است. سه پردیس دانشگاهی در دانشگاه آزاد جامو و کشمیر وجود دارد که عبارتند از: پردیس اصلی مظفرآباد، پردیس نیلم و پردیس دره جولوم می باشد. پردیس اصلی شامل دانشکده هنر،...