تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه قائد اعظم پاکستان و آکادمی بین المللی ترک

دانشگاه قائد اعظم (QAU) و آکادمی بین المللی ترک برای تقویت همکاری های بین المللی در زمینه آموزش و فعالیت های مرتبط، تفاهم نامه همکاری را امضا کردند. پروفسور دکتر محمد علی، رئیس دانشگاه قائد اعظم و پروفسور دکتر دارخان Kydyrali، رئیس آکادمی بین المللی ترک،...

جدیدترین یافته محققان دانشگاه قائد اعظم پاکستان در خصوص تغییرات ویروس کرونا

آخرین تحقیقات دانشگاه قائد اعظم پاکستان تغییرات قابل توجهی در ویروس کرونا را در حین انتقال آن در مناطق مختلف جهان از جمله پاکستان شناسایی کرده است. استاد و رئیس مرکز ملی بیوانفورماتیک دانشگاه قائد اعظم پاکستان دکتر امیرعلی عباسی با همکاری شرکای...

دانشگاه قائد اعظم پاکستان، الگوی دیجیتالی سازی علوم دانشگاه MIT را دنبال می کند

به منظور مقابله با شرایط پیش بینی نشده ناشی از کرونا ویروس، دانشگاه قائد اعظم پاکستان به سمت الگوی الگوی دیجیتالی سازی علوم دانشگاه MITحرکت می کند. بیماری همه گیر Covid-19 مطمئناً اثر چشمگیری در آموزش در سراسر جهان داشته است. دکتر محمد علی رئیس دانشگاه...