فراخوان دانشگاه علمی کاربردی برای تدریس در این دانشگاه: دکتر محمد حسین امید

به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در نشست خبری که در سازمان مرکزی این دانشگاه در خصوص ضوابط و شرایط فراخوان مدرسان تدریس برگزار شد گفت:خوشبختانه کار ساماندهی مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی بر...