دانشگاه بین المللی نور (NIU) پاکستان: دانشگاهی با ماموریت آماده سازی رهبران و کارآفرینان فردا

NIU به عنوان یکی از موسسات اصلی تحصیلی و تحقیقاتی در پاکستان، یک محیط هوشمندانه الهام بخش با آداب و رسوم انسان دوستانه را برای دانشجویان و محققان فراهم می نماید تا با چالش های موجود در مسیر پیشرفت مواجه شده و به آن پاسخ دهند. با برنامه های آکادمیک...