پذیرش دانشجو برای دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد از 14 ژوئن آغاز می شود

دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد (IIU) سیاست پذیرش دانشجوی  خود را نهایی کرده و روند پذیرش از 14 ژوئن اآغاز می شود. دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد یا IIUI، یک دانشگاه دولتی پاکستان می باشد که در اسلام آباد پاکستان واقع شده است. این دانشگاه در...