نخست وزیر عمران خان, دانشگاه القدیر را در جهلم افتتاح کرد

نخست وزیر عمران خان (PM Khan) دانشگاه القدیر را در روز جمعه, در شهر شوهاوای منطقه ی جهلم, افتتاح کرد. ایشان به مراسم افتتاحیه اشاره ای کردند و اهمیت و اساسی بودن آموزش را در رشد و توسعه ی یک ملت خاطر نشان شدند. عمران خان امیدواری خود را برای اینکه دانشگاه...