نام یک استاد ایرانی در میان پراستنادترین دانشمندان جهان در رتبه بندی وبومتریکس

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر کفت: بر اساس چارت رتبه بندی پژوهشگران پراستناد وبومتریکس نام یک استاد برجسته از دانشگاه تهران در بین پژوهشگرانی است که فعالیت های تحقیقاتی وی توسط جامعه علمی و دانشگاهی جزو پراستناد ها بحساب می آید. وی افزود: چارت...