لیست اسامی مصدومان و فوت شدگان، حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

به گزارش پرتال دانشگاهی به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین اسامی مصدومان و جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد. اسامی مصدومان و فوت شدگان به شرح زیر اعلام شده است: بیمارستان امام خمینی:...