کشف hsa-miR-۳۶۵۸ به عنوان مهارکننده تومور روده بزرگ توسط پژوهشگران ایرانی

محققان دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه رویان موفق به معرفی hsa-miR-۳۶۵۸ به عنوان سرکوب‌کننده بیان ژن OCT۴ و مهارکننده تومورهای سرطان روده بزرگ شدند. به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، یکی از نشانگرهای پرتوانی ژن، «OCT۴...