تولید بومی استنت قلب در دانشگاه پاکستان متناسب با استانداردهای بین المللی

پس از موفقیت بسیار خوبی که پاکستان در تولید ونتیلاتورهای بومی به دست آمده است، وزارت علوم و فناوری از تولید داخلی استنت قلب برای درمان بیماری های قلبی خبر داد. فوائد چودری، وزیر امور علم و فناوری پاکستان، این خبر را هنگام مصاحبه با یک کانال خبری...