تصویب قانون بورسیه تحصیلی ملاله یوسف زی برای زنان پاکستانی توسط کنگره آمریکا

کنگره آمریکا طرحی را به نام بورسیه تحصیلی ملاله یوسف زی برنده جایزه نوبل تصویب کرد. این طرح، تعداد بورسیه های تحصیلی زنان در پاکستان را تحت یک برنامه مبتنی بر شایسته سالاری و بر اساس نیاز افزایش می دهد. کنگره آمریكا این بورسیه را به نام ملاله یوسف زی...

“آن زن عاشق تکنالوژی است” رویداد علمی و توانمندسازی زنان پاکستان

دور پایانی رویداد علمی و فناوری “آن زن عاشق تکنالوژی است” در تاریخ 3 اگوست 2019 در محل انجمن هنرهای کراچی برگزار شد. در رویداد “آن زن عاشق تکنالوژی است” حمایت شرکای قدرتمندی همچونInterloop Limited ، HBLو UNDP با هدف توانمندسازی زنان در پاکستان دیده می شد. در...