معرفی روش جدید و کاربرد در فرآیند تشخیص و درمان بیماری سرطان با استفاده نانوذرات

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه اراک، گروه تحقیقاتی متشکل از دکترمیثم سلیمانی عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی و با همکاری دکترمحمد ولاشجردی عضو هییت علمی گروه مهندسی مواد و دکتر ابوالفضل براتی عضو هییت علمی گروه مهندسی...