راه های ارتباطات با بخش های مختلف بیمارستان و مرکز تحقیقات سرطان شوکت خانم پاکستان (واحد لاهور)

بیمارستان و مرکز تحقیقات سرطان شوکت خانم (SKMCH & RC) در لاهور پاکستان یک نهاد قانونی خیریه است که توسط عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف تاسیس شده است. بیمارستان و مرکز تحقیقات سرطان شوکت خانم (SKMCH & RC) یکی از پیشرفته¬ ترین مراکز سرطان در سطح جهان می...

راه های ارتباط با بخش های مختلف بیمارستان شوکت خانم پاکستان (واحد پیشاور )

بخش امور کسب و کار تلفن +92 91 588 5000 داخلی 3696 ایمیل: asifahmad@skm.org.pk خدمات بیماران سرپایی و امور اورژانسی تلفن +92 91 588 5000 داخلی 3762 ایمیل: ocreception.pesh@skm.org.pk امور اداری بیمارستان تلفن +92 91 588 5000 داخلی 3502 ایمیل: scoo.pesh@skm.org.pk مدیریت منابع انسانی تلفن +92 91 588 5000 داخلی 3538,...