تخصیص بورسیه تحصیلی پاکستان در دانشکده های برتر پزشکی به دانشجویان سریلانکا

تعداد 100 بورسیه تحصیلی پاکستان در دانشکده های برتر پزشکی به دانشجویان سریلانکا تخصیص داده می شود. وزیر امور خارجه شاه محمود قریشی گفت: پاکستان تصمیم گرفته است به 100 دانشجوی سریلانکا در موسسات پزشکی برتر کشور بورسیه تحصیلی پاکستان را اعطا کند. وزیر...

تخصیص بورسیه تحصیلی پاکستان به ارزش 12 میلیارد روپیه

فواد چودری، وزیر علوم و فناوری فدرال گفت كه دولت فعلی پاكستان قصد دارد بورسیه تحصیلی پاکستان به ارزش 12 میلیارد روپیه را طی سال جاری اعطا كند. وزیر فواد چودری این خبر را به شرکت کنندگان کارگاه توسعه جهانی برگزار شده توسط شبکه جهانی نوآوری...