تحول و پیشرفت چشمگیر ایران شناسی در ازبکستان برای رشد روابط دوستی بین جمهوری ازبکستان وجمهوری اسلامی ایران

ترقی و پیشرفت هر حوزه‌ای علمی نیازمند دانش، مهارت و صلاحیت است و شاخص رونق آن، رشد و پیشرفت دانشمندان آن رشته و تولیدات علمی و پژوهشی آنان می‌باشد و این امر نیازمند بنیادی محکم برای حرکت به سوی آینده اطمینان بخش درآن رشته است. اکنون این پرسش مطرح...