نحوه پزیرش ایده های دانشجویی برای تجاری سازی در دفتر نوآوری و تجاری سازی UMT

یکی از مراکز فعال و موفق دانشگاه مدیریت و فناوری (UMT) لاهور، دفتر نوآوری و تجاری سازی تحقیقات و مرکز رشد آن است. دانشگاه مدیریت و فناوری (UMT) یکی از برترین دانشگاه های تحقیقاتی خصوصی پاکستان است که در شهرک جوهار، لاهور پاکستان واقع شده است. UMT پروژه...