معرفی موسسات معتبر اعزام دانشجو به کشور پاکستان برای سال 2020-2021

موسسه شبكه دانش فرا با مدیریت اطالع مسعود اربی واقع در تهران، موسسه معتبر دارای مجوز برای اعزام دانشجویان ایرانی در کشور های ترکیه و پاکستان میباشد. شماره تماس:  17 -66907815 ادرس: خیابان آزادی –خ جمالزاده شمالی خ فرصت شیرازی پالک 49 واحد8 وبسایت:...