امکان تشخیص ژنوم SARS-CoV-2 در نمونه های ادرار و مدفوع بیماران کرونا و فاضلاب آب در دانشگاه UVAS لاهور

آزمایشگاه  با بالاترین سطح ایمنی (سطح ایمنی 3) برای پاتوژن های در حال ظهور در دانشگاه علوم دامپزشکی و حیوانات (UVAS)  لاهور  می تواند ژنوم SARS-CoV-2 را از ادرار و مدفوع بیماران کرونا و فاضلاب آب شناسایی نماید. این دستاورد مهم، برای ایجاد یک استراتژی نظارتی...