طراحی دومین اتومبیل ورزشی الکتریکی فرمول توسط دانشجویان دانشگاه NED پاکستان

دومین اتومبیل ورزشی الکتریکی فرمول پاکستان توسط دانشجویان دانشگاه NED پاکستان با هزینه  3.5 میلیون روپیه ساخته می شود. با توجه به جزئیات، این ماشین می تواند حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت را کسب کند در حالی که سرعت متوسط ​​آن در حدود 60 تا 70 کیلومتر در...

موفقیت تیم دانشجویی دانشگاه NUST در رقابت‌ های اتومبیل دانشجویی فرمول در انگلیس

تیم دانشگاه NUST بار دیگر جایگاه برتر را در رقابت‌ های اتومبیل دانشجویی فرمول در انگلیس کسب کرد. رقابت‌ های اتومبیل در طول بیش از یک قرن فعالیت، خودروهای متفاوت و عجیبی را به خود دیده است که هر کدامشان نتیجه سال‌ ها برنامه‌ریزی و تحقیق هستند....