مجموعه آزمایشگاه های Whilshire شرکت داروسازی پاکستانی برگزیده ای جایزه کوتلر کانادا

این شرکت داروسازی پاکستانی توانست با افخارآرینی خود، پرچم پاکستان را در سطح جهان بالا ببرد. به منظور تقدیر از این دستاورد، مراسمی در اتاق تجارت صنعت لاهور (LCCI) برگزار شد. در این مراسم عرفان اقبال  شیخ رئیسLCCI ، معاون رئیس میان زاهد جاوید احمد،...