پاكستان جزو 10 كشور جذاب جهان در ارتباط با شركت هاي چند مليتي و سرمايه گذاران خارجي

مرکز سرمایه گزاری پاکستان

پاكستان از فرصت هاي خوبي براي سرمايه گذاري برخوردار است و دولت این کشور مي كوشد تا حداكثر تسهيلات و امكانات به منظور تشويق سرمايه گذاري و شركت هاي چند مليتي در كشور فراهم آورد. پاكستان در زمره 10 كشور اول جهان است كه اصلاحات اقتصادي در آن با موفقيت همراه بوده و اين كشور در سال هاي اخير موانع بزرگي بر سر راه اصلاحات اقتصادي را پشت سرگذاشته است. در پاكستان هرنوع فعاليت اقتصادي براي سرمايه گذاران خارجي و داخلي در شرايط يكسان صورت مي گيرد.

سرمايه گذاري خارجي و شركت هاي چند مليتي در پاكستان به خوبي حمايت مي شود و مجلس با تصويب قانون جلب سرمايه گذاران خارجي ترس ها و نگراني سرمايه گذاران را برطرف نموده است. برنامه خصوصي سازي در كشور، سرمايه گذاران كشورهاي خاورميانه، اروپا و خاور دور را به خود جلب كرده است. سرمايه گذاراني از كشورهاي مختلف در نظر دارند در پروژه هاي احداث هتل، ايجاد تفرجگاه و احداث مسكن در پاكستان سرمايه گذاري نمايند. سرمايه گذاري خارجي در پاكستان به طور عمده توسط كشورهاي اروپايي و آمريكا انجام مي گيرد.

از سوی دیگر، شركت هاي چند مليتي همواره مشاركت مثبتي در رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به وسيله سرمايه گذاري ها، محصولات و خدمات خود داشته اند. محيط مساعد سرمايه گذاري، دستيابي به ساختار زير بنايي، فرصت هاي سود بخش بازرگاني و بالاتر از همه وضع خوب نظم و قانون براي جلب شركت هاي چند مليتي مورد نياز مي باشد. پاكستان در فراهم نمودن شرایط هاي ذكر شده برای شركت هاي چند مليتي در چهار الي پنج سال گذشته موفق بوده است. بنابر آخرين آمار بازار جهاني، پاكستان جزو 10 كشور جذاب جهان در ارتباط با شركت هاي چند مليتي و سرمايه گذاران خارجي بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *